Szabályok

Szerkezetek építési és leadási szabályai

Híd

Anyag

 • száraztészta: kereskedelmi forgalomban lévő, vagy kizárólag lisztből és tojásból házilag előállított száraztészta
 • ragasztó: tetszőleges ragasztó, de csak kötőelemként használható (pl. nem lehet a tésztaelem teljes hosszán végig folyatni, a párhuzamos szálakat tilos hosszában egymáshoz ragasztani)
 • terhelőelem: 100x50x10 mm-es lemez, közepén 9 mm átmérőjű furattal, melyben 8 mm- es szemes csavart faipari alátéten keresztül egy csavaranya (M8) rögzít. A terhelőelemet semmilyen módon nem lehet megváltoztatni, módosítani (pl. megfúrni), csak a száraztészta bekötési pontjain ragasztani. A terhelőelemet a híd közepén, az út alatt kell elhelyezni.

Méretek

 • a legmagasabb és legalacsonyabb pont közötti távolság nem haladhatja meg a 600 mm-t
 • a legalacsonyabb pont nem lehet 100 mm-nél alacsonyabban a feltámasztási pontoktól
 • a két feltámasztási pont távolsága 1000 mm, így a hídnak ennél hosszabbnak kell lennie, de nem lehet hosszabb 1300 mm-nél, és nem lehet szélesebb 130 mm-nél
 • a híd teljes tömege (a terhelőelemmel, csavarral, csavaranyával, alátéttel együtt) legfeljebb 1000 g lehet

Dimensions of the spaghetti bridge and the place of the loading element

Út

 • a hídon lennie kell egy folytonos, 50 mm széles tésztából készült útfelületnek, a híd teljes hosszában
 • az útfelületen nem lehetnek hosszanti hézagok
 • az út a híd feltámasztási pontjaitól magasságban legfeljebb 50 mm-rel térhet el
 • egy 50x50 mm2 keresztmetszetű, 100 mm hosszú hasábot akadálymentesen lehessen végigtolni az útfelületen

The position of the pathway on the bridge

A híd átvétele

 • a híd súlyának lemérése
 • a befoglaló méretek ellenőrzése
 • ragasztások szemrevételezése
 • az útfunkció működésének ellenőrzése (a híd készítője egy rúd végére rögzített, 50x50 mm2 keresztmetszetű testet a híd mindkét oldaláról a középpontig betol)
 • ha bármely feltétel nem teljesül, a híd nem vehet részt a versenyen
 • a hidakat törés után a versenybizottság megvizsgálja, a szerkezet belsejében fellelhető szabálytalanságok kiszűrése érdekében
 • a szerkezeteket csavarral, anyával és alátéttel együtt kell lemérni, az átvételt követően a szerkezeten már semmilyen módosítást nem lehet végrehajtani.
 • a hidat nem szabad utólag lefújni semmilyen anyaggal (impregnáló anyag, lakk, stb.)

Terhelés

 • a feltámasztást csak függőleges terhelésre lehet igénybe venni, vízszintesre nem

Proper usage of supports

 • a híd terhelése középen, függőleges erővel történik
 • a terhelő erő folyamatosan nő addig, amíg a híd el nem törik
 • a terhelés során a terhelőelem függőleges elmozdulásának sebessége 50 mm/perc

Tartó

Anyag

 • száraztészta: kereskedelmi forgalomban lévő, vagy kizárólag lisztből és tojásból házilag előállított száraztészta
 • ragasztó: tetszőleges ragasztó, de csak kötőelemként használható (pl. nem lehet a tésztaelem teljes hosszán végig folyatni, a párhuzamos szálakat tilos hosszában egymáshoz ragasztani)
 • terhelőelem: 100x50x10 mm-es lemez, közepén 9 mm átmérőjű furattal, melyben 8 mm- es szemes csavart faipari alátéten keresztül egy csavaranya (M8) rögzít. A terhelőelemet semmilyen módon nem lehet megváltoztatni, módosítani (pl. megfúrni), csak a száraztészta bekötési pontjain ragasztani.

Méretek

 • a legmagasabb és legalacsonyabb pont közötti távolság nem haladhatja meg a 600 mm-t
 • a legalacsonyabb pont nem lehet 100 mm-nél alacsonyabban a feltámasztási pontoktól
 • a két feltámasztási pont távolsága 1000 mm, így a tartónak ennél hosszabbnak kell lennie, de nem lehet hosszabb 1300 mm-nél, és nem lehet szélesebb 130 mm-nél
 • a tartó teljes tömege (a terhelőelemmel, csavarral, csavaranyával, alátéttel együtt) legfeljebb 1000 g lehet

Dimensions of the spaghetti bridge and the place of the loading element

A tartó átvétele

 • a tartó súlyának lemérése
 • a befoglaló méretek ellenőrzése
 • ragasztások szemrevételezése
 • ha bármely feltétel nem teljesül, a tartó nem vehet részt a versenyen
 • a tartókat törés után a versenybizottság megvizsgálja, a szerkezet belsejében fellelhető szabálytalanságok kiszűrése érdekében
 • a szerkezeteket csavarral, anyával és alátéttel együtt kell lemérni, az átvételt követően a szerkezeten már semmilyen módosítást nem lehet végrehajtani.
 • a tartót nem szabad utólag lefújni semmilyen anyaggal (impregnáló anyag, lakk, stb.)

Terhelés

 • a feltámasztást csak függőleges terhelésre lehet igénybe venni, vízszintesre nem

Proper usage of supports

 • a tartó terhelése középen, függőleges erővel történik
 • a terhelő erő folyamatosan nő addig, amíg a tartó el nem törik
 • a terhelés során a terhelőelem függőleges elmozdulásának sebessége 50 mm/perc

Versenyzőkre vonatkozó szabályok

 • Csapattag csak az lehet, aki igazolni tudja, hogy rendelkezik aktív felsőfokú tanulói jogviszonnyal.